MEDICATA NAUJIENOS

UAB „MEDICATA FILIA“ įgyvendino projektą „UAB „MEDICATA FILIA“ eksporto plėtra“

  UAB „MEDICATA FILIA“ įgyvendino projektą „UAB „MEDICATA FILIA“ eksporto plėtra“, NR. VP2-2.1-ŪM-04-K-05-165, bendrai finansuotą iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „VP2-2 Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę VP2-2.1-ŪM-05-K Naujos galimybės. Bendra projekto vertė – 62.056,30 EUR. Projektui skirta paramos suma – 37.233,55 EUR. […]

Įgyvendintas projektas – UAB Medicata Filia MTTP infrastruktūros plėtra

UAB „Medicata Filia“ įgyvendino projektą „UAB „Medicata Filia MTTP infrastruktūros plėtra“, Nr. VP2-1.3-ŪM-03-K-04-016, bendrai finansuotą iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę VP2-1.3-ŪM-03-K priemonę „Intelektas LT+“.  Veiksmų programa: Ekonomikos augimo veiksmų programa Veiksmų programos prioritetas:: […]