Sertifikatai

Pastaraisiais metais UAB „Medicata Filia“ veikla ir produkcija pripažinta ir įvertinta šiais sertifikatais ir pažymėjimais:

 

Eko zenklai eko2015 m. gautas VŠĮ „Ekoagros“ ekologiškų produktų gamybos sertifikatas, liudijantis, kad gaminama ekologiška produkcija atitinka ES reglamento (EEB) Nr.2092/91 ir Ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimus

Photograph(4)

 

Leidimas – higienos pasas liudija, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus

Photograph(5)

 

Geros gamybos praktikos pažymėjimas – Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos išduotas dokumentas, kuris patvirtina, kad gamybos licencijos turėtojo vykdoma farmacinė veikla ar jos dalis atitinka GGP reikalavimus remiantis galutine šios veiklos patikrinimo išvada

Photograph(3)

 

 

Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas – apskričių, miestų ar rajonų valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų maisto tvarkymo subjektui suteikiama teisė užsiimti maisto tvarkymu, kuri patvirtinama išduodant dokumentą

Photograph(6)